PLA Filament Açılımı

Poli (laktik asit) veya polilaktik asit veya polilaktit (PLA), yenilenebilir biyokütleden, tipik olarak mısır, manyok, şeker kamışı veya şeker pancarı küspesi gibi fermente bitki nişastasından türetilen biyobozunur bir termoplastik alifatik polyesterdir. 2010 yılında, PLA, dünyanın herhangi bir biyoplastiğinin en yüksek ikinci tüketim hacmine sahipti.
“Polilaktik asit” ismi, IUPAC standart terminolojisine uymuyor ve potansiyel olarak belirsiz veya kafa karıştırıcı çünkü PLA bir poliakid (polielektrolit) değil, bir polyesterdir.

Devam